Điều khoản sử dụng MKSport quy định điều khoản ràng buộc bạn khi sử dụng các dịch vụ. Thuật ngữ “Người sử dụng” hoặc “Bạn” dưới đây được sử dụng để tham chiếu đến những người sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Vui lòng tham khảo kỹ và lưu giữ một bản sao của các điều khoản này!

Quy định chung của MKSport

Bằng việc truy cập vào trang chủ https://mkgame.win/ và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản sử dụng này, chính sách quảng cáo và chính sách bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết thực hiện các điều khoản sử dụng này, chính sách quảng cáo và chính sách bảo mật theo quy định của pháp luật hiện hành và không có nội dung nào trong các tài liệu này làm cản trở quyền của chúng tôi tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu của chính phủ, tòa án hoặc các cơ quan thi hành pháp luật liên quan đến việc bạn sử dụng các dịch vụ hoặc thông tin mà chúng tôi thu thập hoặc nhận được từ việc sử dụng các dịch vụ của bạn.

Thông tin điều khoản sửa dụng tại MKSport
Thông tin điều khoản sửa dụng tại MKSport

Từ chối trách nhiệm đảm bảo

Trang chủ MKSport và các dịch vụ liên quan được cung cấp dựa trên nguyên tắc không bảo đảm. Chúng tôi không đảm bảo rằng các tính năng trên trang chủ, các dịch vụ sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc rằng sự vận hành của phần mềm hoặc các dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc lỗi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát dữ liệu, tổn thất lợi ích hoặc các vấn đề khác liên quan đến việc truy cập MKSport và sử dụng dịch vụ. Bạn đồng ý sử dụng dịch vụ với tất cả rủi ro liên quan.

Thay đổi điều khoản sử dụng

Chúng tôi có quyền thay đổi và sửa đổi các điều khoản sử dụng mà không cần báo trước. Các thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên trang tin tức MKSport. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi các thay đổi được đăng lên đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý với những thay đổi đó.

Điều khoản sử dụng nhà cái MKSport
Điều khoản sử dụng nhà cái MKSport

Quy định điều khoản sử dụng tại MKSport

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn phải tuân thủ các điều khoản quy định dưới đây:

  • Thanh toán phí dịch vụ theo thỏa thuận.
  • Tuân thủ quy định của pháp luật.
  • Giải quyết tranh chấp theo thỏa thuận.

Quy định về đăng ký, tài khoản và thanh toán dịch vụ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ qua hệ thống trực tuyến MKSport, bao gồm việc đăng ký tài khoản và thanh toán phí dịch vụ. Bằng việc đăng ký tài khoản, bạn chấp nhận các quy định về đăng ký và sử dụng dịch vụ được đề cập.

Chúng tôi có thể thay đổi nội dung điều khoản sử dụng và đăng ký dịch vụ mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng dịch vụ sau các thay đổi này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi.

( Xem thêm chính sách bảo mật tại đây )

Điều khoản sử dụng
Điều khoản sử dụng

Quy định về trách nhiệm

Bạn chịu trách nhiệm đối với việc bảo vệ và sử dụng nội dung cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng đồng ý bảo vệ chúng tôi khỏi mọi khiếu nại, chi phí, tổn thất và thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ.

Quy định về bản quyền sở hữu

Các dịch vụ và các phần mềm liên quan được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác. Bạn không được sử dụng các tài sản trí tuệ của chúng tôi cho mục đích thương mại mà không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.